دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

نشانی پست الکترونیکی دبیران و کادر اجرائی

 

آدرس پست الکترونیک همکاران در دبیرستان دارالقرآن

نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

آقای  رحمتی

Akbarrahmati4@gmail.com

آقای  صاحب نظر

sahebnazarali@gmail.com

آقای  دهائی

Hamh.2005@yahoo.com

آقای کیان افراز 

reza.ka13@chmail.ir

آقای  یوسف زاده 

آقای نجار نژاد njar.negad.33.@gmail.com

آقای میرزائی

Mhm2321@gmail.com

مشاهده لیست تمام مطالب...