دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

واحد صمعی بصری مدرسه

واحد سمعی بصری دبیرستان  با گنجایش 25 نفر آماده ارایه فیلمهای آموزشی – علمی و ... به دانش آموزان  می باشد  در این سالن یک دستگاه دیتاشو نصب گردیده که با استفاده از یک دستگاه لپ تاب آماده استفاده همکاران و دانش آموزان  می باشد. .