دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کتابخانه مدرسه

کتابخانه دبیرستان در طبقه سوم   با مساحت75 متر مربع (63 متر مربع سالن مطالعه و 12 متر مربع مخزن)با 4 میز مطالعه ، 16 عدد صندلی 6 کمد قفسه یک طرفه کتاب و یک میز مخصوص مسؤل کتابخانه واقع شده است. این کتابخانه دارای حدود 3000 جلد کتاب و مجله می باشد. و با مسئولیت آقای فیاضی  اداره می شود.