دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

سوال پاسخنامه فیزیک 2 دیماه 94

سوال و پاسخنامه درس فیزیک کلاس دوم ریاضی تجربی دیماه 94

نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

دوم ریاضی - تجربی

نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی

نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی سال گذشته مرحله ی اول 

دوم ریاضی - تجربی

نمونه سوالات امتحانی - دوم متوسطه

 

 

نمونه سؤالات امتحان دوم متوسطه

رشته های ریاضی و تجربی

 

 

برای دریافت هر نمونه سؤال روی نام درس کلیک کنید:


زبان انگلیسی

فیزیک  2

 زیست شناسی 1