دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

افتخار آفرینی دانش آموز پایه دهم در مسابقات تیراندازی

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در رشته ی تیراندازی با تفنگ بادی توسط دانش آموز علی رضایی را به ایشان و خانواده محترمتان می گوییم.

مدیریت و پرسنل دبیرستان دارالقرآن الکریم 

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر(ادامه)

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر