دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

رتبه های نیم سال اول 99-98

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر(ادامه)

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر

مسابقات قرآن و معارف مرحله ناحیه

رتبه های برتر مسابقات قرآن و فرهنگی سال تحصیلی 96_95

باسمه تعالی

افتخارآفرینان دبیرستان غیردولتی دارالقرآن(دوره دوم)

در مسابقات قرآن و معارف

و فرهنگی هنری ناحیه 4

سال تحصیلی 96-95

ادامه مطلب...