دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

نمونه سوال سلامت و بهداشت

نمونه سوال سلامت و بهداشت 

نموه سوالات پایه دوازدهم

نمونه سوالات دیماه97 پایه دوازدهم

نمونه سوالات دیماه95 کلاس پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دیماه95 کلاس چهارم

نمونه سوالات دیماه 94 چهارم

نمونه سوالات دوازدهم دیماه 96