دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

رتبه های نیم سال اول 99-98

قبولی مرحله اول تورنومنت شهرها

باسمه تعالی

موفقیت دو تیم از دبیرستان دارالقرآن در

 قبولی مرحله اول مسابقات تیمی تورنومنت شهرها

به همه این عزیزان و خانواده هایشان تبریک می گوئیم.

اسامی دانش آموزان:

پایه سوم: سیدمحمود انوری، امیررضا صدیقی، دانیال محمدی

پایه دهم: مهدی فاضل، محمدجواد سبزعلی، علی دهقانی

مدیر دبیرستان - اکبر رحمتی

رتبه های برتر مسابقات قرآن و فرهنگی سال تحصیلی 96_95

باسمه تعالی

افتخارآفرینان دبیرستان غیردولتی دارالقرآن(دوره دوم)

در مسابقات قرآن و معارف

و فرهنگی هنری ناحیه 4

سال تحصیلی 96-95

ادامه مطلب...

کسب رتبه سرآمد مدارس

کسب عنوان

.

مدرسه سرآمد استان

.

توسط

 دبیرستان پسرانه دوره دوم دارالقرآن

.

در سال تحصیلی 96-95 را  به همکاران ارجمند،

دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی تبریک می گوییم.

.

مدیر دبیرستان- اکبر رحمتی

برگزیده شدن تیم ریاضی دبیرستان

انتخاب تیم ریاضی آموزشگاه در مسابقات تورنمنت شهرهابه همراه 15تیم دیگردر سطح کشوروارسال آثارتیم به شهر مسکوجهت انتخاب مرحله بعدی را به دبیران ارجمند،دانش آموزان گرامی و اولیای عزیرتبریک میگوییم .

آقایان : محمود انوری امیر رضا صدیقی محمد مهدی تودشکی

 

                                                 دبیرستان پسرانه دارالقرآن الکریم