اردوی مشهد مقدس اردیبهشت96(سری دوم)

اردوی مشهد مقدس اردیبهشت96(سری اول)

جشن میلاد امام علی علیه اسلام

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر(ادامه)

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر

معلم یار در سال95

منتخبی از سخنرانی آقای فولادگردر سال95

جلسه اولیای پایه سوم با مشاور

روایت گری دفاع مقدس

جشن عاطفه ها