دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

افتخار آفرینان کنکور1400

برترین قبولی های کنکور و رتبه های قرآنی

اسامی پذیرفته شدگان در کنکور سراسری 1399

لیگ پایا

قبولی المپیاد